Câu hỏi:

22/08/2020 411

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ giữa Mĩ và Liên Xô đã có sự chuyển biến như thế nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D
Từ liên minh chống phát xít, sau chiến tranh, hai cường quốc Liên Xô - Mĩ nhanh chóng chuyển sang thế đối đầu và đi tới tình trạng chiến tranh lạnh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự xuất hiện xu thế hòa hoãn Đông- Tây từ những năm 70 của thế kỉ XX?

Xem đáp án » 23/08/2020 13,591

Câu 2:

Việc Mĩ thực hiện kế hoạch Mácsan (1947) đã có tác động như thế nào đến tình hình châu Âu?

Xem đáp án » 22/08/2020 12,189

Câu 3:

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự đối đầu Đông- Tây và cuộc Chiến tranh lạnh là

Xem đáp án » 23/08/2020 5,224

Câu 4:

Vì sao Liên Xô và Mỹ cùng tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh vào năm 1989?

Xem đáp án » 23/08/2020 3,920

Câu 5:

Hậu quả nghiêm trọng nhất cho thế giới trong suốt thời gian diễn ra Chiến tranh lạnh là

Xem đáp án » 23/08/2020 2,127

Câu 6:

Anh (chị) hiểu thế nào là Chiến tranh lạnh?

Xem đáp án » 22/08/2020 1,797

Câu 7:

Nguyên nhân dẫn đến sự đối đầu giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ là

Xem đáp án » 22/08/2020 1,700

Bình luận


Bình luận