Câu hỏi:

23/08/2020 374

Tiểu luận về Đô – xtôi – ép – xki được trích trong tác phẩm nào?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tiểu luận về Đô – xtôi – ép – xki trích trong cuốn Ba bậc thầy: Đô-xtôi-ép-xki – Ban-dắc – Đích-ken.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thể loại của tác phẩm Đô – xtôi – ép – xki là?

Xem đáp án » 23/08/2020 626

Câu 2:

Đô – xtôi – ép – xki thành công nhất ở thể loại nào?

Xem đáp án » 23/08/2020 435

Câu 3:

Đô – xtôi – ép – xki bị kết án tử hình vì có tư tưởng chống Nga hoàng, sau giảm thành án chung thân. Đúng hay sai?

Xem đáp án » 23/08/2020 376

Câu 4:

Đô – xtôi – ép – xki là:

Xem đáp án » 23/08/2020 361

Câu 5:

Tư tường của Đô – xtôi – ép – xki là:

Xem đáp án » 23/08/2020 339

Câu 6:

Vị trí đoạn trích Đô – xtôi – ép – xki :

Xem đáp án » 23/08/2020 296

Bình luận


Bình luận