Câu hỏi:

25/08/2020 495

Tại Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản (7-1935) đã xác định kẻ thù trước mắt của nhân dân thế giới là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A
Tại Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản (7-1935) đã xác định kẻ thù trước mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát xít và nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân là chống chủ nghĩa phát xít nhằm bảo vệ nền hòa bình, dân chủ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 kết thúc khi

Xem đáp án » 25/08/2020 7,769

Câu 2:

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, chủ nghĩa phát xít đã lên năm chính quyền ở những quốc gia nào?

Xem đáp án » 25/08/2020 7,159

Câu 3:

Đầu những năm 30 của thế kỉ XX, tình hình thế giới có điều kiện gì thuận lợi cho cách mạng Việt Nam?

Xem đáp án » 25/08/2020 3,554

Câu 4:

Tại sao phong trào 1936-1939 là một cuộc vận động dân chủ nhưng vẫn mang tính cách mạng

Xem đáp án » 25/08/2020 3,068

Câu 5:

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Việt Nam trong những năm 1936-1939 là

Xem đáp án » 25/08/2020 2,260

Câu 6:

Bài học kinh nghiệm lớn nhất cho Đảng Cộng sản Đông Dương trong quá trình đề ra đường lối lãnh đạo cách mạng giai đoạn 1936 - 1939 là

Xem đáp án » 25/08/2020 2,151

Câu 7:

Nhận xét nào dưới đây là đúng về phong trào dân chủ (1936 - 1939) ở Việt Nam?

Xem đáp án » 25/08/2020 2,032

Bình luận


Bình luận