Câu hỏi:

26/08/2020 207

Trường hợp nào dưới đây được dùng để đo lực kéo vật lên bằng ròng rọc động?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng

Xem đáp án » 26/08/2020 2,870

Câu 2:

Một tấm sắt có lỗ tròn ở giữa. Khi nung nóng toàn bộ tấm sắt thì

Xem đáp án » 26/08/2020 1,935

Câu 3:

Chọn kết luận không đúng trong các kêt luận dưới đây

Xem đáp án » 26/08/2020 1,633

Câu 4:

Chất lỏng nào sau đây không được dùng để chế tạo nhiệt kế

Xem đáp án » 26/08/2020 1,338

Câu 5:

100°F ứng với bao nhiêu °C

Xem đáp án » 26/08/2020 479

Câu 6:

Nhiệt kế dầu là một dụng cụ được chế tạo dựa trên nguyên tắc nào sau đây

Xem đáp án » 26/08/2020 425

Câu 7:

Khi sử dụng đòn bẩy, cách nào sau đây không làm giảm lực nâng của vật?

Xem đáp án » 26/08/2020 339

Bình luận


Bình luận