Câu hỏi:

26/08/2020 92

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự nở ra vì nhiệt của các chất khí khác nhau?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng

Xem đáp án » 26/08/2020 2,836

Câu 2:

Một tấm sắt có lỗ tròn ở giữa. Khi nung nóng toàn bộ tấm sắt thì

Xem đáp án » 26/08/2020 1,902

Câu 3:

Chọn kết luận không đúng trong các kêt luận dưới đây

Xem đáp án » 26/08/2020 1,601

Câu 4:

Chất lỏng nào sau đây không được dùng để chế tạo nhiệt kế

Xem đáp án » 26/08/2020 1,314

Câu 5:

100°F ứng với bao nhiêu °C

Xem đáp án » 26/08/2020 466

Câu 6:

Nhiệt kế dầu là một dụng cụ được chế tạo dựa trên nguyên tắc nào sau đây

Xem đáp án » 26/08/2020 408

Câu 7:

Khi sử dụng đòn bẩy, cách nào sau đây không làm giảm lực nâng của vật?

Xem đáp án » 26/08/2020 323

Bình luận


Bình luận