Câu hỏi:

26/08/2020 194

Khi khoảng cách  OO2 trên đòn bẩy nhỏ hơn khoảng cách OO2, cách làm nào dưới đây làm cho khoảng cách OO1<OO2

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào sào sau đây không phải sử nở vì nhiệt của chất rắn

Xem đáp án » 26/08/2020 304

Câu 2:

Khi làm nóng một lượng chất lỏng đựng trong bình thủy tinh thì khói lượng riêng của chắt lỏng thay đổi như thế nào

Xem đáp án » 26/08/2020 230

Câu 3:

Dùng gạch nối để ghép mệnh đề bên trái với mệnh đề bên phải thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng

Xem đáp án » 26/08/2020 209

Câu 4:

kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh sự nở vì nhiệt của chất khí và chất rắn?

Xem đáp án » 26/08/2020 168

Câu 5:

Một bình thủy tinh có dung tích là 2000cm3 ở 20°C và 200,2cm3 ở 50°C . Biết rằng 1000cm3 nước sẽ thành 1010,2cm3 ở 50°C . Lúc đầu bình thủy tinh chứa đầy nước ở 20°C . Hỏi khi đun lên 50°C , lượng chất lỏng tràn ra khỏi bình là bao nhiêu

Xem đáp án » 26/08/2020 141

Câu 6:

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự đóng băng của nước trong hồ ở các xứ lạnh? Về mùa đông, ở các xứ lạnh

Xem đáp án » 26/08/2020 134

Bình luận


Bình luận