Câu hỏi:

26/08/2020 450

Bản chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” đã xác định kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Ngày 12-3-1945, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, xác định phát xít Nhật trở thành kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cao trào kháng Nhật cứu nước (1945) ở Việt Nam có ý nghĩa nào sau đây?

Xem đáp án » 26/08/2020 3,834

Câu 2:

Ngay khi nhận được tin về việc Phát xít Nhật sắp đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã

Xem đáp án » 26/08/2020 3,069

Câu 3:

Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 kết thúc khi

Xem đáp án » 26/08/2020 1,686

Câu 4:

Trong khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến thàng 8 – 1945), nhân dân Việt Nam ở Bắc Kì và Bắc Trung Kì thực hiện khẩu hiệu:

Xem đáp án » 26/08/2020 1,646

Câu 5:

Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước?

Xem đáp án » 26/08/2020 1,364

Câu 6:

Vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam là

Xem đáp án » 26/08/2020 654

Câu 7:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nghệ thuật chỉ đạo khởi nghĩa giành chính quyền Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

Xem đáp án » 26/08/2020 654

Bình luận


Bình luận