Câu hỏi:

27/08/2020 3,340

Từ nào dưới đây có tiếng "đồng" không có nghĩa là “cùng”?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong giao tiếp phải chú ý đầy đủ đến ngữ cảnh để tránh hiểu sai nghĩa của từ hoặc dùng từ với nghĩa nước đôi do hiện tượng đồng âm, đúng hay sai? 

Xem đáp án » 13/10/2019 5,555

Câu 2:

Từ đồng âm là gì? 

Xem đáp án » 13/10/2019 3,209

Câu 3:

Từ “đá” trong câu “Con ngựa đá con ngựa đá” có phải là từ đồng âm không?

Xem đáp án » 27/08/2020 2,162

Câu 4:

Từ nào là từ đồng âm trong câu sau:

"Bà già đi chợ Cầu Đông

Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng

Thầy bói gieo quẻ nói rằng

Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn"

Xem đáp án » 27/08/2020 574

Bình luận


Bình luận