Câu hỏi:

11/01/2021 6,170

Từ nào dưới đây có tiếng "đồng" không có nghĩa là “cùng”?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong giao tiếp phải chú ý đầy đủ đến ngữ cảnh để tránh hiểu sai nghĩa của từ hoặc dùng từ với nghĩa nước đôi do hiện tượng đồng âm, đúng hay sai? 

Xem đáp án » 13/10/2019 6,713

Câu 2:

Từ đồng âm là gì? 

Xem đáp án » 13/10/2019 4,951

Câu 3:

Từ “đá” trong câu “Con ngựa đá con ngựa đá” có phải là từ đồng âm không?

Xem đáp án » 27/08/2020 3,343

Câu 4:

Từ nào là từ đồng âm trong câu sau:

"Bà già đi chợ Cầu Đông

Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng

Thầy bói gieo quẻ nói rằng

Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn"

Xem đáp án » 11/01/2021 1,100

Bình luận


Bình luận