Câu hỏi:

27/08/2020 440

Trong những từ sau từ nào là từ láy? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các từ ngữ: Vội vàng, không cẩn thận, không quan sát kĩ càng trong câu “đi đâu mà vội mà vàng, không cẩn thận, không quan sát kĩ càng để xô cả vào người khác” có thể thay thế bởi cụm nào dưới đây? 

Xem đáp án » 13/10/2019 7,435

Câu 2:

Chữ “cổ” nào không đồng nghĩa với chữ “cổ” trong những từ còn lại? 

Xem đáp án » 13/10/2019 3,926

Câu 3:

Từ nào có thể điền vào chỗ trống?

“Một đàn cò trắng…..

Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm”.

Xem đáp án » 27/08/2020 362

Câu 4:

Từ nào có thể điền vào chỗ trống?

“Tranh…..tranh sáng”

Xem đáp án » 27/08/2020 319

Bình luận


Bình luận