Câu hỏi:

27/08/2020 1,177

Mục tiêu cơ bản của cuộc tiến công lên Việt Bắc của thực dân Pháp cuối năm 1947 là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C
Tháng 3-1947, Chính phủ Pháp cử Bô lae làm Cao ủy Pháp ở Đông Dương, thực hiện kế hoạch tiến công lên Việt Bắc nhằm tiêu diệt lực lượng kháng chiến của Việt Nam, nhanh chóng kết thúc chiến tranh

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Âm mưu của Pháp sau thất bại ở Việt Bắc năm 1947 là

Xem đáp án » 27/08/2020 2,120

Câu 2:

Chiến dịch phản công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954) là

Xem đáp án » 27/08/2020 538

Câu 3:

Trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947, ở mặt trận hướng Tây, những trận phục kích tiêu biểu của quân dân Việt Nam trên sông Lô là

Xem đáp án » 27/08/2020 527

Câu 4:

Chính sách “dùng người Việt đánh Việt", "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” được thực dân Pháp áp dụng ở Việt Nam vào thời điểm nào?

Xem đáp án » 27/08/2020 498

Câu 5:

Con đường nào được mệnh danh là “con đường chết” của thực dân Pháp trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947?

Xem đáp án » 27/08/2020 402

Câu 6:

Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp” là chỉ thị của Trung ương Đảng trong chiến dịch nào?

Xem đáp án » 27/08/2020 390

Bình luận


Bình luận