Câu hỏi:

28/08/2020 187

Từ thu - đông 1954, hướng tiến công của quân Pháp theo kế hoạch Nava sẽ có sự thay đổi như thế nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A
Bước thứ hai của kế hoạch Nava: từ thu- đông 1954, chuyển lực lượng ra chiến trường Bắc Bộ, thực hiện tiến công chiến lược, cố giành thắng lợi quân sự quyết định, buộc ta phải đàm phán với những điều kiện có lợi cho chúng nhằm kết thúc chiến tranh

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bản chất của kế hoạch quân sự Nava do Pháp - Mĩ đề ra và thực hiện từ năm 1953 là

Xem đáp án » 28/08/2020 3,027

Câu 2:

Điểm then chốt của kế hoạch Nava là

Xem đáp án » 28/08/2020 931

Câu 3:

Điểm giống nhau giữa kế hoạch Đờlát đơ Tátxinhi và kế hoạch Nava của Pháp - Mĩ là

Xem đáp án » 28/08/2020 713

Câu 4:

Đâu được coi là điểm yếu, điểm hạn chế cố hữu của kế hoạch quân sự Nava?

Xem đáp án » 28/08/2020 627

Câu 5:

Khi vừa ra đời, kế hoạch Nava của thực dân Pháp đã chứa đựng yếu tố thất bại vì

Xem đáp án » 28/08/2020 600

Câu 6:

Mục tiêu cơ bản của kế hoạch Nava do Pháp - Mĩ đề ra và thực hiện từ năm 1953 ở Việt Nam là

Xem đáp án » 28/08/2020 506

Câu 7:

Kế hoạch quân sự nào là nỗ lực quân sự cao nhất của Pháp có Mĩ giúp sức trong cuộc chiến tranh Đông Dương (1945-1954)?

Xem đáp án » 28/08/2020 480

Bình luận


Bình luận