Câu hỏi:

28/08/2020 481

Kế hoạch quân sự nào là nỗ lực quân sự cao nhất của Pháp có Mĩ giúp sức trong cuộc chiến tranh Đông Dương (1945-1954)?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Kế hoạch Nava là nỗ lực quân sự cao nhất của Pháp có Mĩ giúp sức trong cuộc chiến tranh Đông Dương (1945-1954).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bản chất của kế hoạch quân sự Nava do Pháp - Mĩ đề ra và thực hiện từ năm 1953 là

Xem đáp án » 28/08/2020 3,027

Câu 2:

Điểm then chốt của kế hoạch Nava là

Xem đáp án » 28/08/2020 931

Câu 3:

Điểm giống nhau giữa kế hoạch Đờlát đơ Tátxinhi và kế hoạch Nava của Pháp - Mĩ là

Xem đáp án » 28/08/2020 713

Câu 4:

Đâu được coi là điểm yếu, điểm hạn chế cố hữu của kế hoạch quân sự Nava?

Xem đáp án » 28/08/2020 628

Câu 5:

Khi vừa ra đời, kế hoạch Nava của thực dân Pháp đã chứa đựng yếu tố thất bại vì

Xem đáp án » 28/08/2020 600

Câu 6:

Mục tiêu cơ bản của kế hoạch Nava do Pháp - Mĩ đề ra và thực hiện từ năm 1953 ở Việt Nam là

Xem đáp án » 28/08/2020 506

Bình luận


Bình luận