Câu hỏi:

28/08/2020 531

Từ cuối 1953 đến đầu 1954, khối cơ động chiến lược của quân Pháp đã bị phân tán ra những vị trí nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Cuộc tiến công chiến lược Đông- Xuân 1953-1954 khiến cho khối cơ động chiến lược của Nava bị phân tán ra 5 vị trí: đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Luông-pha-băng, Plâyku

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự thay đổi chiến lược đột ngột của kế hoạch Nava được đánh dấu bằng hoạt động nào?

Xem đáp án » 28/08/2020 1,894

Câu 2:

Để đối phó với kế hoạch Nava, quân đội và nhân dân Việt Nam đã thực hiện kế sách gì trong cuộc tiến công chiến lược đông - xuân 1953 - 1954?

Xem đáp án » 28/08/2020 1,545

Câu 3:

Ai là người anh hùng đã lấy thân mình chèn pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954?

Xem đáp án » 28/08/2020 1,499

Câu 4:

Nguyên nhân chủ yếu để Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954?

Xem đáp án » 28/08/2020 1,144

Câu 5:

Đâu không phải là ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954?

Xem đáp án » 28/08/2020 782

Câu 6:

Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc tiến công chiến lược Đông- Xuân 1953-1954 là

Xem đáp án » 28/08/2020 636

Bình luận


Bình luận