Câu hỏi:

01/09/2020 333

Con hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành đoạn thơ sau (Chú ý những tiếng đầu dòng thơ phải viết hoa chữ cái đầu tiên)

Em cầm ____ lên tay

Đất ______ bỗng nở đầy sắc hoa :

_______ bay lả bay la

______ đầu xóm, ______ giữa đồng.

_______ lá trúc qua sông

Trái mơ ______, quả bòng ______

Bút nghiêng, _____ hạt mưa

Bút chao, _______ Tây Hồ lăn tăn.

Hài hoà đường nét hoa văn

Dáng em, dáng của nghệ nhân ______.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Em cầm bút vẽ lên tay

Đất cao lanh bỗng nở đầy sắc hoa :

Cánh cò bay lả bay la

Lũy tre đầu xóm, cây đa giữa đồng.

Con đò lá trúc qua sông

Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa...

Bút nghiêng, lất phất hạt mưa

Bút chao, gợn nước Tây Hồ lăn tăn.

Hài hoà đường nét hoa văn

Dáng em, dáng của nghệ nhân Bát Tràng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xem Bài Thơ

NGHỆ NHÂN BÁT TRÀNG

Em cầm bút vẽ lên tay Đất cao lanh bỗng nở đầy sắc hoa : Cánh cò bay lả bay la Lũy tre đầu xóm, cây đa giữa đồng. Con đò lá trúc qua sông Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa... Bút nghiêng, lất phất hạt mưa Bút chao, gợn nước Tây Hồ lăn tăn. Hài hoà đường nét hoa văn Dáng em, dáng của nghệ nhân Bát Tràng. (Hồ Minh Hà, Nét vẽ... màu men)

Bài thơ trên được viết theo thể thơ gì? 

Xem đáp án » 01/09/2020 2,705

Câu 2:

Hai câu thơ “Bút nghiêng lất phất hạt mưa. / Bút chao gợn nước Tây Hồ lăn tăn” ý nói gì

Xem đáp án » 01/09/2020 1,163

Câu 3:

Con hãy ghép những mảnh ghép sau để được những kết hợp phù hợp:

1.     Những cánh cò trắng

2.     Cây đa thân thuộc           

3.     Con đò nhỏ           

4.     Những con sóng nhỏ

A.   dập dờn           

B.   lăn tăn        

C.    sừng sững       

D.  bồng bềnh

Xem đáp án » 01/09/2020 930

Câu 4:

Câu văn nào dưới đây có sử dụng biện pháp nhân hoá?

A.   Những cánh cò bay lả bay la trên cánh đồng lúa

B.   Những cánh cò chấp chới trên cánh đồng lúa

C.   Những cánh cò phân vên trên cánh đồng lúa

D.   Con đò như một chiếc lá trúc trên sông

E.    Con đò dịu dàng trôi theo dòng nước

F. Con đò bồng bềnh trên mặt nước

Xem đáp án » 01/09/2020 818

Câu 5:

Hình ảnh “đất cao lanh bỗng nở đầy sắc hoa” ý nói gì?

Xem đáp án » 01/09/2020 649

Câu 6:

Bài thơ ca ngợi điều gì?

Xem đáp án » 01/09/2020 450

Câu 7:

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào viết đúng chính tả?

Khúc khuyủ              Khằng khuy             Khỉu tay            Đêm khuya        buồn tuổi           Tuối sách           Đuối nước

Xem đáp án » 01/09/2020 348

Bình luận


Bình luận