Câu hỏi:

12/07/2024 355

Xét các tính chất sau đây của các phân tử:

(I) chuyển động không ngừng.

(II) tương tác với nhau bằng lực hút và lực đẩy.

(III) khi chuyển động va chạm với nhau.

Các phân tử khí có tính chất nào?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Các phân tử khí có cả 3 tính chất :

(I) chuyển động không ngừng.

(II) tương tác với nhau bằng lực hút và lực đẩy.

(III) khi chuyển động va chạm với nhau.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chon phương án đúng khi nói về các tính chất của chất khí

Xem đáp án » 12/07/2024 6,354

Câu 2:

Các tính chất nào sau đây là tính chất của các phân tử chất rắn?

Xem đáp án » 12/07/2024 4,732

Câu 3:

Trong các tính chất sau, tính chất nào là của các phân tử chất rắn?

Xem đáp án » 12/07/2024 3,153

Câu 4:

Các tính chất nào sau đây không là tính chất của các phân tử chất lỏng?

Xem đáp án » 12/07/2024 2,053

Câu 5:

Số A-vô-ga-đrô có giá trị bằng:

Xem đáp án » 12/07/2024 1,739

Câu 6:

Chon phương án sai khi nói về các tính chất của chất khí

Xem đáp án » 11/07/2024 1,214

Câu 7:

Xét các tính chất sau đây của các phân tử:

(I) chuyển động không ngừng.

(II) tương tác với nhau bằng lực hút và lực đẩy.

(III) khi chuyển động va chạm với nhau.

Các phân tử chất rắn, chất lỏng có cùng tính chất nào?

 

Xem đáp án » 12/07/2024 1,136

Bình luận


Bình luận