Câu hỏi:

04/09/2020 1,036

Các tính chất nào sau đây là tính chất của các phân tử chất lỏng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Ta có: Lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng không yếu, các phân tử chất lỏng không chuyển động hỗn loạn theo mọi phương.

=> A, C - sai => D - sai

Các phân tử chất lỏng có hình dạng phụ thuộc vào hình dạng bình chứa

=> B - đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chon phương án đúng khi nói về các tính chất của chất khí

Xem đáp án » 04/09/2020 6,541

Câu 2:

Các tính chất nào sau đây là tính chất của các phân tử chất rắn?

Xem đáp án » 04/09/2020 4,907

Câu 3:

Trong các tính chất sau, tính chất nào là của các phân tử chất rắn?

Xem đáp án » 04/09/2020 3,264

Câu 4:

Các tính chất nào sau đây không là tính chất của các phân tử chất lỏng?

Xem đáp án » 04/09/2020 2,099

Câu 5:

Số A-vô-ga-đrô có giá trị bằng:

Xem đáp án » 04/09/2020 1,772

Câu 6:

Chon phương án sai khi nói về các tính chất của chất khí

Xem đáp án » 24/01/2021 1,220

Câu 7:

Xét các tính chất sau đây của các phân tử:

(I) chuyển động không ngừng.

(II) tương tác với nhau bằng lực hút và lực đẩy.

(III) khi chuyển động va chạm với nhau.

Các phân tử chất rắn, chất lỏng có cùng tính chất nào?

 

Xem đáp án » 04/09/2020 1,154

Bình luận


Bình luận