Câu hỏi:

06/09/2020 793

Thái độ kính trọng đối với chính quyền của Bê-li-cốp cũng là một thứ bao nhằm che đậy điều gì ở hắn?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sê-khốp nổi tiếng trong những lĩnh vực nào?

Xem đáp án » 06/09/2020 1,044

Câu 2:

Xã hội Nga khi Sê-khốp viết “Người trong bao” có đặc điểm gì?

Xem đáp án » 06/09/2020 966

Câu 3:

Sê-khốp đã học nghề gì ở Trường Đại học Tổng hợp Mát-xccơ-va? 

Xem đáp án » 06/09/2020 621

Câu 4:

Câu nào dưới đây nói không đúng về A.P.Sê-khốp và sự nghiệp văn chương của ông?

Xem đáp án » 06/09/2020 604

Câu 5:

Dòng nào nói đúng suy nghĩ thường xuyên xuất hiện trong đầu của Bê-li-cốp?

Xem đáp án » 06/09/2020 593

Câu 6:

Ý nào nói không đúng tác dụng của việc lặp lại mười hai lần chi tiết “cái bao” trong tác phẩm?

Xem đáp án » 06/09/2020 496

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK