Câu hỏi:

15/09/2020 391

Thằn lằn bị mất đuôi có thể mọc ra đuôi mới, đó là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Cái đuôi mới của thằn lằn không phải là một cơ thể nên đây chỉ được coi là sự tái sinh một bộ phận cơ thể.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân đôi là hình thức sinh sản có ở:

Xem đáp án » 15/09/2020 7,767

Câu 2:

Có bao nhiêu loài sinh vật sau đây có hình thức sinh sản trinh sinh? 

(1). Ong. (2). Chuột túi. 

(3). Mối. (4). Ếch. 

(5). Rệp. (6). Kiến. 

(7). Muỗi. (8). Thằn lằn đá.

Xem đáp án » 15/09/2020 6,112

Câu 3:

Kiểu sinh sản nào sau đây bao gồm các kiểu còn lại?

Xem đáp án » 15/09/2020 712

Câu 4:

Phân mảnh là hình thức sinh sản có ở:

Xem đáp án » 15/09/2020 591

Câu 5:

Ghép tủy giữa hai anh em sinh đôi cùng trứng có thể coi là?

Xem đáp án » 15/09/2020 511

Câu 6:

Trường hợp nào sau đây không phải là ứng dụng của sinh sản vô tính?

Xem đáp án » 15/09/2020 498

Câu 7:

Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật sinh ra được nhiều cá thể nhất từ một cá thể mẹ?

Xem đáp án » 15/09/2020 487

Bình luận


Bình luận