Câu hỏi:

15/09/2020 245

Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở động vật?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền không phải là ưu điểm của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính vì vật chất di truyền được tổ hợp lại là các cá thể đời con có kiểu gen và kiểu hình khác nhau và khác bố mẹ nên tính trạng tốt sẽ duy trì không ổn định.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thế nào là thụ tinh ngoài?

Xem đáp án » 15/09/2020 18,093

Câu 2:

Giun đất là động vật lưỡng tính nhưng vẫn thụ tính chéo vì

Xem đáp án » 15/09/2020 3,447

Câu 3:

Một số loài cá (cá kiến, cá múm, cá mập) có hiện tượng đẻ trứng thai.Trong trường hợp này cơ thể mẹ có vai trò chính là

Xem đáp án » 15/09/2020 2,346

Câu 4:

Nói về sinh sản hữu tính, điều không đúng là

Xem đáp án » 15/09/2020 2,331

Câu 5:

Một cơ thể vừa có khả năng tạo giao tử đực, vừa có khả năng tạo giao tử cái thì gọi là ?

Xem đáp án » 15/09/2020 1,544

Câu 6:

Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản giao phối so với sinh sản tự phối ở động vật?

Xem đáp án » 15/09/2020 872

Câu 7:

Bản chất của thụ tinh là?

Xem đáp án » 15/09/2020 711

Bình luận


Bình luận