Câu hỏi:

15/09/2020 1,059

Biện pháp hiệu quả nhất để tăng hiệu suất thụ tinh là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Thụ tinh nhân tạo có tác dụng làm tăng hiệu quả thụ tinh

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biện pháp có tính phổ biến và hiệu quả trong việc điều khiển tỷ lệ đực cái là?

Xem đáp án » 15/09/2020 2,583

Câu 2:

Cho những biện pháp sau đây: 

1. Nuôi cấy phôi 

2. Thụ tinh nhân tạo 

3. Sử dụng hoocmôn 

4. Thay đổi yếu tố môi trường 

5. Sử dụng chất kích thích tổng hợp 

Những biện pháp thúc đẩy trứng chín nhanh và rụng hàng loạt là

Xem đáp án » 15/09/2020 1,112

Câu 3:

Thụ tinh nhân tạo được thực hiện theo biện pháp nào?

Xem đáp án » 15/09/2020 618

Câu 4:

Điều nào sau đây không đúng khi nói về hậu quả của việc nạo phá thai?

Xem đáp án » 15/09/2020 448

Câu 5:

Biện pháp nào có thể đạt sinh sản cao và chọn lọc những đặc điểm mong muốn ở con đực giống?

Xem đáp án » 15/09/2020 419

Câu 6:

Thụ tinh nhân tạo được sử dụng trong các biện pháp nào?

Xem đáp án » 15/09/2020 409

Bình luận


Bình luận