Câu hỏi:

17/09/2020 5,559

Các nguyên tố hóa học chủ yếu cấu tạo nên cơ thể sống là những nguyên tố nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Các nguyên tố hóa học chủ yếu cấu tạo nên cơ thể sống là C, H, O, N.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần lớn các nguyên tố đa lượng cấu tạo nên

Xem đáp án » 17/09/2020 38,518

Câu 2:

Nguyên tố quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ là

Xem đáp án » 17/09/2020 27,241

Câu 3:

Bốn nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống là:

Xem đáp án » 17/09/2020 24,614

Câu 4:

Nước có tính phân cực do

Xem đáp án » 17/09/2020 24,513

Câu 5:

Cacbon là nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ vì? 

Xem đáp án » 17/09/2020 16,261

Câu 6:

Nguyên tố hoá học nào dưới đây có vai trò tạo ra “bộ khung xương” cho các đại phân tử hữu cơ ?

Xem đáp án » 17/09/2020 13,593

Câu 7:

Các chức năng của cacbon trong tế bào là

Xem đáp án » 17/09/2020 11,802

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK