Câu hỏi:

22/09/2020 34,053

Bào quan giữ vai trò quan trọng nhất trong quá trình hô hấp của tế bào là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Bào quan giữ vai trò quan trọng nhất trong quá trình hô hấp của tế bào là ti thể.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây của nhân tế bào giúp nó giữ vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?

Xem đáp án » 22/09/2020 35,923

Câu 2:

Loại bào quan giữ chức năng cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào là

Xem đáp án » 22/09/2020 35,739

Câu 3:

Chức năng quan trọng nhất của nhân tế bào là

Xem đáp án » 22/09/2020 33,263

Câu 4:

Trong dịch nhân có chứa

Xem đáp án » 22/09/2020 30,069

Câu 5:

Bào quan nào có thể chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong các liên kết hóa học?

Xem đáp án » 22/09/2020 26,123

Câu 6:

Nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào vì

Xem đáp án » 22/09/2020 24,858

Bình luận


Bình luận