Câu hỏi:

23/09/2020 279

Con hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống sau :

Tổ của ong mật vừa ... chắn, vừa ấm áp. Thấy vậy, Sẻ vội hỏ cách làm. Ong mật nhanh nhảu

-  Cậu cứ đi tìm phấn hoa về làm mật, rồi lại biến mật thành sáp để gắn tổ.

Câu hỏi trong đề:   Thực hành chính tả: Chị em !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tổ của Ong mật vừa chắc chắn, vừa ấm áp. Thấy vậy, Sẻ vội hỏi cách làm. Ong mật nhanh nhảu :

- Cậu cứ đi tìm phấn hoa về làm mật, rồi lại biến mật thành sáp để gắn tổ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con hãy điền ch hoặc tr vào chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 23/09/2020 342

Câu 2:

Con hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống sau :

Xem đáp án » 23/09/2020 286

Câu 3:

Con hãy điền ch hoặc tr vào chỗ trống :

.... ường em mái ngói đỏ hồng

Mọc lên tươi thắm giữa đồng lúa xanh

Gió về đồng lúa reo quanh

Vẫy ... ào những bước ... ân nhanh tới ... ường

Xem đáp án » 23/09/2020 236

Câu 4:

Con hãy tìm lỗi sai trong câu sau đây :

Mẹ gánh hàng đi trợ từ sáng sớm.

Xem đáp án » 23/09/2020 221

Câu 5:

Con hãy điền oăc hoặc ăc vào chỗ trống sau :

Xem đáp án » 23/09/2020 212

Câu 6:

Con hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống :

Xem đáp án » 23/09/2020 204

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK