Câu hỏi:

24/09/2020 93

Hình vẽ ở câu 1 có bao nhiêu hình tứ giác?

Trả lời:

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

An, Bình, Hoà được cô giáo cho một số nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 nhãn vở, Bình cho lại Hoà 4 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi bạn là 12 cái. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu nhãn vở?

Xem đáp án » 24/09/2020 149

Câu 2:

Tìm x biết: x – 2 × 8 = 560

Xem đáp án » 24/09/2020 138

Câu 3:

Từ các chữ số 2, 8, 9 số lớn nhất được tạo thành là:

Xem đáp án » 24/09/2020 94

Câu 4:

Cho hình vẽ, hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Xem đáp án » 24/09/2020 88

Câu 5:

Lớp 3A xếp thành hai hàng, trong đó hàng thứ nhất có 18 học sinh. Hàng thứ hai có ít hơn hàng thứ nhất 3 học sinh. Hỏi hàng thứ hai có bao nhiêu học sinh?

Xem đáp án » 24/09/2020 76

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85