Câu hỏi:

25/09/2020 849

Trong phép chia cho 9, số dư lớn nhất có thể có là:

Trả lời:

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một thùng kẹo có 405 chiếc kẹo được chia đều vào 9 túi. Cửa hàng đã bán đi 3 túi. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu chiếc kẹo?

Xem đáp án » 25/09/2020 480

Câu 2:

Khu dân cư có 90 ô dất. Biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án ô đất đó đã xây nhà (ô đất đủ để xây 1 căn nhà). Hỏi đã có bao nhiêu ngôi nhà trong khu đất đó?

Xem đáp án » 25/09/2020 195

Câu 3:

Điền số thích hợp vào dãy số: 108, 99, 90,......

Xem đáp án » 25/09/2020 159

Câu 4:

Tính: 136 ÷ 3 = ?

Xem đáp án » 25/09/2020 96

Câu 5:

Một công ty dự định xây 45 ngôi nhà. Đến nay đã xây dựng được 1/9 số ngôi nhà. Hỏi công ty còn phải xây bao nhiêu ngôi nhà nữa?

Xem đáp án » 25/09/2020 93

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85