Câu hỏi:

26/09/2020 226

Con hãy điền ay hay ây vào chỗ trống thích hợp :

Đồng ruộng thẳng cành cò ....

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đồng ruộng thẳng cành cò bay.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con điền lặn hay nặn vào những chỗ trống sau :

a. Chú thợ ... đang ... xuống nước.

b. Mẹ ... bánh trôi rất khéo.

c. Mặt trời .... sau dãy núi.

Xem đáp án » 26/09/2020 3,117

Câu 2:

Con hãy điền l hay n vào những chỗ trống sau :

Bên thềm gió mát
Bé ... đồ chơi
Mèo .... vẫy đuôi
Tròn xoe đôi mắt.

Xem đáp án » 26/09/2020 410

Câu 3:

Con hãy điền ay hay ây vào những  chỗ trống sau :

Bài thơ hoàn chỉnh đó là : 

     Trên trời m... trắng như bông

Ở dưới cánh đồng bông trắng như m....

    Mấy cô má đỏ h... h....

 

Đội bông như thể đội m... về làng.

Xem đáp án » 26/09/2020 301

Câu 4:

Con hãy  điền iê hoặc i vào những chỗ trống thích hợp :

Lạ kỳ thay !

Trái hồng x...m

Chạm tay em hái

Bỗng nh...n ngọt lành !

Xem đáp án » 26/09/2020 284

Câu 5:

Con hãy nối hai cột ể tạo thành câu có nghĩa :

 

Xem đáp án » 26/09/2020 256

Câu 6:

Con điền au hay âu vào chỗ trống sau ?

Câu hoàn chỉnh sau khi điền vần thích hợp là :

Chim bồ .... là biểu tượng của hòa bình.

Xem đáp án » 26/09/2020 254

Câu 7:

Con hãy nối hai cột để tạo thành câu có nghĩa :

Xem đáp án » 26/09/2020 231

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK