Câu hỏi:

28/09/2020 189

Con hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống :

- Con vật đó là : muỗi

Khi bé đi ngủ

Nhờ mẹ mắc màn

Kẻo không .... rủ

Bạn đến từng đàn.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Con vật đó là : muỗi

Khi bé đi ngủ

Nhờ mẹ mắc màn

Kẻo không muỗi rủ

 

Bạn đến từng đàn.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con điền vần ui hay uôi vào những chỗ trống sau :

Một đàn ngỗng vươn dài cổ ... mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ. Hùng đút vội khẩu súng vào ... quà, chạy biến. 

Xem đáp án » 28/09/2020 384

Câu 2:

Con hãy điền vần ui hay uôi vào chỗ trống sau :

ch... dao là bộ phận tay cầm của dao, được làm bằng gỗ.

Xem đáp án » 28/09/2020 349

Câu 3:

Con hãy nối hai cột để tạo thành từ có nghĩa :

Xem đáp án » 28/09/2020 249

Câu 4:

Con hãy tìm lỗi sai trong câu sau :

Ngôi nhà cao tầng sắp sây xong

Xem đáp án » 28/09/2020 239

Câu 5:

Con hãy điền s hoặc x vào chỗ trống thích hợp :

Câu hoàn chỉnh đó là :

Chú Huy làm trong nhà máy .... giày da.

Xem đáp án » 28/09/2020 233

Câu 6:

Con hãy điền s hoặc x vào những chỗ trống thích hợp :

Trăng ơi từ đâu đến ?

Hay từ đường hành quân

Trăng ... chú bộ đội

Và ... vàng góc ....

Xem đáp án » 28/09/2020 213

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK