Câu hỏi:

30/09/2020 76

Tìm x, biết: x × 67 = 7169

Trả lời:

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khối lớp Bốn có 115 học sinh, khối lớp Ba có 107 học sinh. Người ta phát cho các bạn hoc sinh lớp Bốn mỗi bạn 15 quyển vở. Hỏi nếu chia số vở đó cho các bạn học sinh của cả hai khối thì mỗi bạn được bao nhiêu quyển và còn dư bao nhiêu?

Xem đáp án » 30/09/2020 735

Câu 2:

Trong phép chia 24650 : 120, ta được:

Xem đáp án » 30/09/2020 359

Câu 3:

Tính giá trị của biểu thức

      a) 8435 : 241 + 25305 : 241

       b) 183070 – 83070 : 195

Xem đáp án » 30/09/2020 249

Câu 4:

Một của hàng trong năm 2007 đã bán được 35 190m vải. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải, biết rằng năm đó cửa hàng bán trong 345 ngày.

Xem đáp án » 30/09/2020 188

Câu 5:

Số lớn nhất có ba chữ số mà khi chia số đó cho 235 thì dư là 15 là

Xem đáp án » 30/09/2020 131

Câu 6:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 16 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Xem đáp án » 30/09/2020 120

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »