Câu hỏi:

01/10/2020 315

Con hãy nối hai cột để tạo thành từ có nghĩa :

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con hãy điền nương hay lương vào những chỗ trống thích hợp :

a.... rẫy

b. ... thiện

c. lĩnh ....

Xem đáp án » 01/10/2020 750

Câu 2:

Con hãy điền l hay n vào những chỗ trống sau để hoàn thành đoạn thơ :

...ông trường Tam Đảo chạy quanh quanh

Dòng ...ước Quang Hà ...ấp ...ánh xanh

Bãi cỏ xanh nhấp nhô sóng ...ượn

Đàn cừu ...on gặm cỏ yên ...ành.

Xem đáp án » 01/10/2020 500

Câu 3:

Con điền nửa hay lửa vào những  chỗ trống sau :

Xem đáp án » 01/10/2020 324

Câu 4:

Con hãy điền l hoặc n vào chỗ trống :

Cái cò cái vạc cái ...ông,

Sao mày dẫm ...úa nhà ông, hỡi cò ?

Không, không tôi đứng trên bờ,

Mẹ con cái diệc đổ ngờ cho tôi.

Xem đáp án » 01/10/2020 303

Câu 5:

Con hãy điền l hoặc n vào chỗ trống thích hợp 

Quả chín treo ... ủng ... ẳng trên cành.

Xem đáp án » 01/10/2020 278

Câu 6:

Tìm từ ngữ viết sai trong câu sau :

Hộp búc chì màu của Hoa rất đẹp.

Xem đáp án » 01/10/2020 259

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK