Câu hỏi:

08/01/2021 2,838

Khi sục khí xiclopropan vào dung dịch brom thì có hiện tượng nào sau đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Vì xiclopropan có phản ứng cộng với Br2 nên màu dung dịch Br2 nhạt dần.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phản ứng: A  +  Br2   " Br-CH2-CH2-CH2-Br. A là 

Xem đáp án » 12/10/2020 1,990

Câu 2:

Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 12/10/2020 1,147

Câu 3:

Có những chất sau: xiclopropan, xiclobutan, metylxiclopropan, xiclopentan. Những chất nào có khả năng làm mất màu nước brom ở điều kiện thường?

Xem đáp án » 12/10/2020 754

Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn một xicloankan A thu được hỗn hợp khí và hơi. Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí và hơi đó qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy tạo ra 9,85 gam kết tủa.

Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam?

Xem đáp án » 12/10/2020 697

Câu 5:

Nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 12/10/2020 647

Câu 6:

Chất nào trong các chất sau làm mất màu dung dịch nước brom ở điều kiện thường?

Xem đáp án » 12/10/2020 637

Bình luận


Bình luận