Câu hỏi:

12/10/2020 1,872

Khi sục khí xiclopropan vào dung dịch brom thì có hiện tượng nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Vì xiclopropan có phản ứng cộng với Br2 nên màu dung dịch Br2 nhạt dần.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phản ứng: A  +  Br2   " Br-CH2-CH2-CH2-Br. A là 

Xem đáp án » 12/10/2020 1,296

Câu 2:

Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 12/10/2020 795

Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn một xicloankan A thu được hỗn hợp khí và hơi. Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí và hơi đó qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy tạo ra 9,85 gam kết tủa.

Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam?

Xem đáp án » 12/10/2020 490

Câu 4:

Nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 12/10/2020 484

Câu 5:

Chất nào trong các chất sau làm mất màu dung dịch nước brom ở điều kiện thường?

Xem đáp án » 12/10/2020 432

Câu 6:

Nhận xét nào sau đây về xicloankan là sai

Xem đáp án » 12/10/2020 396

Bình luận


Bình luận