Câu hỏi:

27/10/2020 264

Tìm số đo của góc giữa hai kim đồng hồ lúc 3 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 11 giờ, 12 giờ.

Câu hỏi trong đề:   Số đo góc !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lúc 3 giờ góc giữa hai kim là: 30o.3=90o

Lúc 5 giờ góc giữa hai kim là: 30o.5=150o

Lúc 6 giờ góc giữa hai kim là: 30o.6=180o

Lúc 11 giờ góc giữa hai kim là: 30o.1=30o

Lúc 12 giờ góc giữa hai kim là: 0°

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng. Vẽ ba đoạn thẳng AB, BC, CA. Hãy đo các góc A, B, C rồi tính tổng của chúng.

Xem đáp án » 26/10/2020 487

Câu 2:

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ ba đoạn thẳng AB, BC, AC. Hãy đo các góc ABC, BCA, CAB rồi tính tổng của chúng.

Xem đáp án » 26/10/2020 370

Câu 3:

Đo các góc ABC, BCA, CAB trong hình vẽ dưới đây:

Xem đáp án » 26/10/2020 360

Câu 4:

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB và OC sao cho AOB^= 79o,  AOC^= 1v. Trong 3 tia, tia nào nằm giữa? Vì sao?

Xem đáp án » 27/10/2020 311

Câu 5:

Tìm số đo của góc giữa hai kim đồng hồ lúc 2 giờ, 7 giờ, 9 giờ.

Xem đáp án » 26/10/2020 260

Câu 6:

Mỗi hình sau có bao nhiêu góc? Là những góc nào?

Xem đáp án » 27/10/2020 239

Bình luận


Bình luận