Câu hỏi:

27/10/2020 77

So sánh hai tích sau mà không tính cụ thể giá trị của chúng: A = 2019.2021 và B = 2018.2022

Trả lời:

A = 2019.2021 = (2018+1).2021 = 2018.2021 + 2021.

B = 2018.2022 = 2018.(2021+1) = 2018.2021+2018.

Vì 2018.2021+2021 >2018.2021+2018 nên A > B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính nhanh: D = 2 + 5 + 8 + 11+...+ 98

Xem đáp án » 27/10/2020 648

Câu 2:

Tính nhanh: 32.27 + 47.73 + 27.15.

Xem đáp án » 27/10/2020 471

Câu 3:

Tìm x, biết:

a) (x - 8.25).4 = 0;

b) (x - 50): 4 - 3 = 97;

c) 8.(22 -x) = 8;

d) (x : 3-3)(x: 6-6) = 0.

Xem đáp án » 27/10/2020 320

Câu 4:

Tính nhanh: 41 + 205 + 159 + 389 + 595.

Xem đáp án » 27/10/2020 268

Câu 5:

Tìm x, biết: (x : 7 - 7) (x: 12 - 12) = 0.

Xem đáp án » 27/10/2020 258

Câu 6:

Tính nhanh: 18.15 + 35 + 15.32 + 35.49.

Xem đáp án » 27/10/2020 257

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »