Câu hỏi:

27/10/2020 111

Tìm số chia của phép chia có thương bằng 6 và số dư bằng 4, biết tổng của số bị chia, thương và số dư bằng 62

Trả lời:

Số bị chia là: 62 - 6 - 4 = 52. Do đó số bị chia là: (52 - 4) : 6 = 8

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm số chia của phép chia có thương bằng 8 và số dư bằng 5, biết tổng của số bị chia, thương và số dư bằng 258

Xem đáp án » 27/10/2020 825

Câu 2:

Tính nhanh:

a) 252+139 - 52 - 39;

b) 908 - 132 - 268;

c) 100- 96 + 92  - 88 + 84 - 80 +... +12 - 8 + 4

Xem đáp án » 27/10/2020 620

Câu 3:

Tìm x, biết:

a) (x- 25)-175 = 0;

b) 485 - ( 6.x + 60) = 5

c) 315 + (135 - x) = 450;

d) 346 + ( 210 - x) = 556.

Xem đáp án » 27/10/2020 586

Câu 4:

Tính nhanh:

a) 1326 + 538 - 326 + 62;

b) 2391 - 147- 253;

Xem đáp án » 27/10/2020 541

Câu 5:

Tìm x, biết

a) (x-14)-20 = 0;

b) 25 - ( 2.x +10) = 5;

c) 315 - (135  - x) = 215;

d) 128 + ( 202 - x ) = 330;

e) x - 320:32 = 25.16;

f) ( x - 120) .9 = 450.

Xem đáp án » 27/10/2020 526

Câu 6:

Tìm x, biết:

a) (290 -  x).4 = 400;

b) x.3 - 2018: 2 = 23;

c) 38. x  - x.12 - x.16 = 40;

d) 280 - x .9 - x = 80.

Xem đáp án » 27/10/2020 418

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »