Câu hỏi:

10/12/2020 1,097

Hãy nêu cách mắc vôn kế vào mạch điện.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vôn kế được mắc song song với đoạn mạch cần đo hiệu điện thế hoặc hai đầu nguồn điện cần đo.

Hãy nêu cách mắc vôn kế vào mạch điện

Lưu ý: Chốt dương (+) của vôn kế được mắc với cực dương (+) của nguồn, chốt âm (-) của vôn kế được mắc với cực âm (-) của nguồn.

Hãy nêu cách mắc vôn kế vào mạch điện

Hãy nêu cách mắc vôn kế vào mạch điện

Mạch điện dùng vôn kế thực tế.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dụng cụ đo hiệu điện thế là gì?

Xem đáp án » 10/12/2020 1,036

Câu 2:

Cầu chì là gì? Có các loại cầu chì nào? Cầu chì có cấu tạo như thế nào?

Xem đáp án » 10/12/2020 979

Câu 3:

Ý nghĩa số vôn ghi trên dụng cụ dùng điện là gì?

Xem đáp án » 10/12/2020 782

Câu 4:

Hiệu điện thế xuất hiện ở đâu?

Xem đáp án » 10/12/2020 638

Câu 5:

Hãy nêu cách đổi đơn vị hiệu điện thế.

Xem đáp án » 10/12/2020 540

Câu 6:

Số vôn trên nguồn điện có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 10/12/2020 510

Bình luận


Bình luận