Câu hỏi:

13/12/2020 505

Tác giả đã tố cáo những âm mưu, những hành động tội ác nào của giặc Minh trong “Đại cáo bình Ngô”? Âm mưu nào là thâm độc nhất, tội ác nào là man rợ nhất?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tác giả tố cáo những âm mưu, tội ác của giặc Minh:

- Âm mưu: Nguyễn Trãi vạch trần âm mưu xâm lược của giặc Minh, vạch trần luận điệu phù Trần diệt Hồ bịp bợm âm mưu thôn tính nước ta vốn có từ lâu trong tư tưởng của "thiên triều".

- Tội ác:

•Hủy hoại con người bằng hành động diệt chủng, tàn sát người vô tội.

•Bóc lột nhân dân, vơ vét của cải, hủy hoại cả môi trường sống.

- Âm mưu xâm lược nước ta là thâm độc nhất, tội ác tàn sát, giết hại nhân dân là man rợ nhất

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kết thúc bài “Đại cáo bình Ngô”, Nguyễn Trãi đã tuyên bố điều gì trước toàn dân thiên hạ?

Xem đáp án » 13/12/2020 771

Câu 2:

Có những chân lý nào được khẳng định để làm chỗ dựa, làm căn cứ xác định cho việc triển khai toàn bộ nội dung bài “Đại cáo bình Ngô”?

Xem đáp án » 13/12/2020 627

Câu 3:

Theo em có những bài học lịch sử nào qua “Đại cáo bình Ngô” và ý nghĩa của bài học lịch sử đó đối với chúng ta ngày nay như thế nào?

Xem đáp án » 13/12/2020 447

Câu 4:

Ý nghĩa nhan đề của “Đại cáo bình Ngô”

Xem đáp án » 13/12/2020 382

Câu 5:

Giọng văn ở đoạn kết “Đại cáo bình Ngô” có ý nghĩa gì khác với những đoạn trên? Do đâu có sự khác nhau đó?

Xem đáp án » 13/12/2020 258

Câu 6:

Cuộc khởi nghĩa chống giặc của quân ta được thể hiện trong “Đại cáo bình Ngô” đã gặp những khó khăn và thuận lợi như thế nào?

Xem đáp án » 13/12/2020 248

Bình luận


Bình luận