Câu hỏi:

13/12/2020 201

Trong văn bản “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, hiền tài có vai trò quan trọng đối với đất nước như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vai trò của hiền tài đối với đất nước:

• Hiền tài là những người học rộng, tài cao, thông minh, sáng suốt, đức độ, tài cao, khẳng định những người có tài cao, học rộng và có đạo đức chính là khí chất làm nên sự sống còn và phát triển xã hội.

• Một đất nước có hưng thịnh, phát triển hay lạc hậu thụt lùi đều phụ thuộc vào những người hiền tài. Như vậy muốn cho nguyên khí thịnh, đất nước phát triển thì không thể không chăm chút, bồi dưỡng nhân tài.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo em bài học lịch sử rút ra từ việc khắc bia ghi tên tiến sĩ trong văn bản “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” là gì?

Xem đáp án » 13/12/2020 290

Câu 2:

Ý nghĩa của việc khắc bia, ghi tên tiến sĩ trong văn bản “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” đối với đương thời và các thế hệ sau?

Xem đáp án » 13/12/2020 289

Câu 3:

Qua văn bản “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, theo em hiểu người hiền tài là người như thế nào?

Xem đáp án » 13/12/2020 280

Câu 4:

Hoàn cảnh ra đời của văn bản “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”

Xem đáp án » 13/12/2020 261

Câu 5:

Đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”

Xem đáp án » 13/12/2020 227

Câu 6:

Lập sơ đồ về kết cấu của bài văn bia “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”

Xem đáp án » 13/12/2020 196

Bình luận


Bình luận