Câu hỏi:

14/12/2020 199

Giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích “Chí khí anh hùng”

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giá trị nội dung

• Đoạn trích đã ca ngợi chí làm trai, chí tang bồng của “kẻ sĩ quân tử”, bậc “đại trượng phu”. Bởi trong xã hội xưa, đã là người con trai thì phải có chí lớn, khao khát lập được công danh, sự nghiệp để lưu danh trong sử sách.

• Lí tưởng hóa người anh hùng mang tầm vóc vũ trụ cứu giúp đời. Người anh hùng Từ Hải chính là kẻ phi thường, là người xuất chúng làm nên sự nghiệp lớn lao như “bằng nay bốn bể là nhà”, “Gió mây bằng đã đến kì dặm khơi”. Chỉ khi thành nghiệp lớn, Từ Hải mới là người anh hùng xứng đáng với Kiều.

• Tấm chân tình của Từ Hải và Thúy Kiều dành trọn cho nhau bằng niềm tin tưởng vào tương lai. Từ Hải và Thúy Kiều không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà nó đã trở thành “tâm phúc tương tri”, hiểu nhau sâu sắc, nàng hiểu ta cũng như ta hiểu nàng.

Giá trị nghệ thuật

• Sử dụng bút pháp ước lệ tượng trưng - bút pháp đặc trưng của văn học trung đại, với hình ảnh “bốn bể”, chim bằng...lấy cái bao la, rộng lớn của vũ trụ để hình dung về khao khát làm nên sự nghiệp lớn của Từ Hải

• Cách đối thoại trực tiếp bộc lộ tính cách tự tin, đầy bản lĩnh, ý chí của một trang nam tử, một đại hảo hán xưa nay hiếm gặp của Từ Hải

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em có nhận xét gì về lời hứa của Từ Hải với Thúy Kiều trong “Chí khí anh hùng”?

Xem đáp án » 14/12/2020 248

Câu 2:

Trong “Chí khí anh hùng”, Kiều là một người vợ như thế nào?

Xem đáp án » 14/12/2020 232

Câu 3:

Từ Hải bộc lộ lí tưởng anh hùng của mình qua lời nói với Thúy Kiều như thế nào trong “Chí khí anh hùng”?

Xem đáp án » 14/12/2020 196

Câu 4:

Tìm những từ ngữ thể hiện sự trân trọng, kính phục của Nguyễn Du với Từ Hải trong “Chí khí anh hùng”.

Xem đáp án » 14/12/2020 194

Câu 5:

Hình ảnh “chim bằng” trong “Chí khí anh hùng” mang ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 14/12/2020 193

Câu 6:

Tư tưởng tiến bộ của Nguyễn Du thể hiện như thế nào trong “Chí khí anh hùng”.

Xem đáp án » 14/12/2020 182

Bình luận


Bình luận