Câu hỏi:

27/12/2020 2,375

Trong tác phẩm Truyện Kiều, Nguyễn Du viết:

"Tưởng người dưới nguyệt chén đồng, Tin sương luống những rày trông mai chờ."

a. Chép chính xác 6 câu thơ tiếp theo hai câu thơ trên.

b. Những câu thơ vừa chép nằm trong đoạn trích nào của Truyện Kiều? Nêu ngắn gọn giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích đó.

c. Em hiểu từ “chén đồng” trong đoạn thơ trên như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a. Chép tiếp 6 câu thơ (1,0 điểm):

   Bên trời góc bể bơ vơ,

   Tấm son gột rửa bao giờ cho phai.

   Xót người tựa cửa hôm mai,

   Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?

   Sân Lai cách mấy nắng mưa,

   Có khi gốc tử đã vừa người ôm.

b. (1,5 điểm).

- Những câu thơ trên nằm trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích”. (0,5 điểm).

- Giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích:

    + Về nội dung (0,5 điểm):

   Đoạn trích thể hiện tâm trạng cô đơn, buồn tủi và tấm lòng thuỷ chung, hiếu thảo của Thuý Kiều.

    + Về nghệ thuật (0,5 điểm):

   Nghệ thuật khắc hoạ nội tâm nhân vật qua ngôn ngữ độc thoại và nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc.

c. (0,5 điểm).

Chén đồng: Chén rượu thề nguyền cùng lòng cùng dạ (đồng tâm) với nhau.

Lưu ý: Thí sinh có thể diễn đạt theo cách khác nhưng đúng tinh thần thì vẫn cho điểm tối đa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho đoạn văn:

“… Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất. Từ cổ chí kim, bao giờ con người cũng là động lực phát triển của lịch sử. Trong thế kỉ tới mà ai ai cũng thừa nhận rằng nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò con người càng nổi trội.”

(Ngữ văn 9 – tập 2 NXB Giáo dục – 2006)

a. Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Của ai?

b. Câu chủ đề của đoạn văn trên nằm ở vị trí nào?

c. Đoạn văn trên sử dụng phép liên kết nào là chủ yếu?

d. Từ được in đậm trong câu “Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất.” là thành phần biệt lập gì?

Xem đáp án » 27/12/2020 1,927

Câu 2:

   Cảm nhận của em về tình cảm của nhân vật ông Sáu dành cho con trong trích đoạn Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng.

Xem đáp án » 27/12/2020 589

Bình luận


Bình luận