Câu hỏi:

04/01/2021 222

Ở người, alen A quy định mũi cong trội hoàn toàn so với alen a quy định mũi thẳng. Một cặp vợ chồng kết hôn và sinh ra con có mũi cong. Nếu xét cả sự hoán đổi kiểu gen của bố, mẹ thì P có thể là một trong bao nhiêu trường hợp?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Giải thích : Bố mẹ sinh ra con mũi cong (A-) thì ít nhất một bên bố hoặc mẹ khi giảm phân phải cho giao tử mang alen A. Vậy kiểu gen của P có thể là một trong 6 trường hợp:

- Bố mẹ đều mang kiểu gen AA

- Bố mẹ đều mang kiểu gen Aa

- Bố mang kiểu gen AA, mẹ mang kiểu gen Aa

- Bố mang kiểu gen Aa, mẹ mang kiểu gen AA

- Bố mang kiểu gen Aa, mẹ mang kiểu gen aa

- Bố mang kiểu gen aa, mẹ mang kiểu gen Aa

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phần nào dưới đây có bản chất là prôtêin?

Xem đáp án » 04/01/2021 5,029

Câu 2:

Dựa vào đâu để người ta phân chia ARN thành 3 loại: mARN, tARN, rARN?

Xem đáp án » 04/01/2021 2,933

Câu 3:

Loại xương nào dưới đây được xếp vào nhóm xương ngắn?

Xem đáp án » 04/01/2021 2,414

Câu 4:

Sinh vật nào dưới đây không phải là sinh vật tiêu thụ?

Xem đáp án » 04/01/2021 1,560

Câu 5:

Mật độ cá thể của từng loài trong quần xã được gọi là

Xem đáp án » 04/01/2021 1,219

Câu 6:

Cá ép sống bám trên rùa biển phản ánh mối quan hệ

Xem đáp án » 04/01/2021 1,154

Câu 7:

Cho phép lai: AaBbCcDd x AabbCcDd. Hỏi xác suất bắt gặp kiểu gen AAbbCcdd ở đời con là bao nhiêu?

Xem đáp án » 04/01/2021 951

Bình luận


Bình luận