Câu hỏi:

04/01/2021 189

Sự kết hợp giữa hai giao tử dạng n + 1 không thể tạo ra thể đột biến nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Giải thích : hai giao tử cùng có bộ NST dạng n+1 khi kết hợp có thể tạo thành thể ba nhiễm kép (2n+1+1) nếu hai NST dư thừa thuộc 2 cặp NST khác nhau; có thể tạo thành thể bốn nhiễm (2n +2) nếu hai NST dư thừa thuộc cùng một cặp NST. Vậy đáp án của câu hỏi này là: Sự kết hợp giữa hai giao tử dạng n + 1 không thể tạo ra thể một nhiễm kép (2n-1-1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phần nào dưới đây có bản chất là prôtêin?

Xem đáp án » 04/01/2021 5,028

Câu 2:

Dựa vào đâu để người ta phân chia ARN thành 3 loại: mARN, tARN, rARN?

Xem đáp án » 04/01/2021 2,933

Câu 3:

Loại xương nào dưới đây được xếp vào nhóm xương ngắn?

Xem đáp án » 04/01/2021 2,414

Câu 4:

Sinh vật nào dưới đây không phải là sinh vật tiêu thụ?

Xem đáp án » 04/01/2021 1,560

Câu 5:

Mật độ cá thể của từng loài trong quần xã được gọi là

Xem đáp án » 04/01/2021 1,219

Câu 6:

Cá ép sống bám trên rùa biển phản ánh mối quan hệ

Xem đáp án » 04/01/2021 1,154

Câu 7:

Cho phép lai: AaBbCcDd x AabbCcDd. Hỏi xác suất bắt gặp kiểu gen AAbbCcdd ở đời con là bao nhiêu?

Xem đáp án » 04/01/2021 951

Bình luận


Bình luận