Câu hỏi:

16/03/2021 101

Hãy nêu công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra?

Trả lời:

Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn là:

Q = q.m, trong đó:

Q là nhiệt lượng tỏa ra (J)

q là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu (J/kg)

m là khối lượng nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn (kg)

Ví dụ:

Đốt cháy hoàn toàn 5kg củi khô thì nhiệt lượng tỏa ra là

Q = q.m = 10.106 . 5 = 50.106 (J)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiệt dung riêng của một chất cho biết điều gì?

Xem đáp án » 11/12/2020 333

Câu 2:

Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu trong môi trường nào?

Xem đáp án » 11/12/2020 301

Câu 3:

Hiện tượng khuếch tán là gì?

Xem đáp án » 11/12/2020 216

Câu 4:

Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Xem đáp án » 11/12/2020 205

Câu 5:

Công thức tính nhiệt lượng vật thu vào?

Xem đáp án » 11/12/2020 205

Câu 6:

Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác được không? Ví dụ?

Xem đáp án » 16/03/2021 202

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85