Câu hỏi:

24/03/2021 7,649

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A, C, D - đúng

B - sai vì: Đường sức từ là những đường cong kín

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 24/03/2021 264,299

Câu 2:

Để đặc trưng cho từ trường tại một điểm, người ta vẽ tại đó một véctơ:

Xem đáp án » 24/03/2021 7,803

Câu 3:

Tương tác nào sau đây không phải là tương tác từ?

Xem đáp án » 24/03/2021 6,484

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án » 24/03/2021 2,758

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 24/03/2021 1,348

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì:

Xem đáp án » 24/03/2021 1,010

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK