Câu hỏi:

03/04/2021 975

Điện tích điểm q=10-4C khối lượng m=1g chuyển động với vận tốc v0 vuông góc trong từ trường cảm ứng từ B=0,1T. Độ lớn của v0 để điện tích chuyển động thẳng đều.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có: q chuyển động thẳng đều khi tổng hợp lực tác dụng lên nó bằng 0 hay lực lorenxơ cân bằng với trọng lực:

f=PqvBsinα=mgv=mgqB=10-3.1010-4.0,1=1000m/s

Đáp án cần chọn là: B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một electron bay vào trong từ trường đều với vận tốc 2.106m/s vuông góc với từ trường có độ lớn 0,2T. Độ lớn của lực lorenxơ có giá trị là bao nhiêu? Biết e=-1,6.10-19C

Xem đáp án » 03/04/2021 5,159

Câu 2:

Hỏi một hạt mang điện có thể chuyển động thẳng với vận tốc không đổi trong từ trường đều được không?

Xem đáp án » 03/04/2021 1,587

Câu 3:

Thành phần nằm ngang của từ trường trái đất bằng 3.10-5T, thành phần thẳng đứng rất nhỏ. Một proton chuyển động theo phương ngang chiều từ Tây sang Đông thì lực Lorenxo tác dụng lên nó bằng trọng lượng của nó. Biết khối lượng của proton là 1,67.10-27kg và điện tích là 1,6.10-19C. Lấy g=10m/s2, xác định vận tốc của proton?

Xem đáp án » 03/04/2021 647

Câu 4:

Một electron bay vào trong từ trường đều. Mặt phẳng quỹ đạo hạt vuông góc với đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1=1,8.106m/s thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn f1=2.10-6N. Nếu vận tốc v2=4,5.107m/s thì độ lớn lực Lorenxơ tác dụng lên hạt là bao nhiêu?

Xem đáp án » 03/04/2021 548

Câu 5:

Một electron bay vào trong từ trường đều. Mặt phẳng quỹ đạo hạt vuông góc với đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1=2.106m/s thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn f1=2.10-6N. Nếu vận tốc v2=3,6.107m/s thì độ lớn lực Lorenxơ tác dụng lên hạt là bao nhiêu?

Xem đáp án » 03/04/2021 400

Câu 6:

Một hạt có điện tích q=3,2.10-19C  bay vuông góc vào vùng từ trường đếu với tốc độ v=2.106m/s. Biết cảm ứng từ  của từ trường B=0,2T. Xác định lực lorenxo tác dụng lên điện tích?

Xem đáp án » 03/04/2021 394

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK