Câu hỏi:

28/04/2021 515

Dùng một mảnh len cọ xát nhiều lần một mảnh phim nhựa thì mảnh phim nhựa này có thể hút được các vụn giấy. Vì sao?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Khi dùng một mảnh len cọ xát nhiều lần một mảnh phim nhựa thì mảnh phim nhựa này có thể hút được các vụn giấy vì mảnh phim nhựa bị nhiễm điện do cọ xát

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi lau kính bằng dẻ khô ta thấy các sợi bông bám vào kính bởi:

Xem đáp án » 28/04/2021 2,935

Câu 2:

Nhiều vật sau khi bị cọ xát …… các vật khác

Xem đáp án » 28/04/2021 1,747

Câu 3:

Cách nào trong các cách sau đây làm thước nhựa nhiễm điện?

Xem đáp án » 28/04/2021 1,687

Câu 4:

Một trong những nguyên nhân tạo thành các đám mây dông bị nhiễm điện là do:

Xem đáp án » 28/04/2021 1,257

Câu 5:

Khi thời tiết hanh khô, chải tóc bằng lược nhựa ta thấy nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút thẳng ra. Điều này do :

Xem đáp án » 28/04/2021 1,222

Câu 6:

Làm thế nào để biết một vật bị nhiễm điện?

Xem đáp án » 28/04/2021 1,009

Câu 7:

Chọn câu đúng?

Xem đáp án » 28/04/2021 791

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK