Câu hỏi:

05/05/2021 157

Chùm tia ló của thấu kính hội tụ có đặc điểm là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chùm tia ló của thấu kính hội tụ có đặc điểm là lệch về phía trục chính so với tia tới.

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành

Xem đáp án » 05/05/2021 2,115

Câu 2:

Tiêu điểm của thấu kính hội tụ có đặc điểm:

Xem đáp án » 05/05/2021 1,453

Câu 3:

Tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló

Xem đáp án » 05/05/2021 1,258

Câu 4:

Chùm tia sáng đi qua thấu kính hội tụ mô tả hiện tượng

Xem đáp án » 05/05/2021 1,206

Câu 5:

Tia tới đi qua tiêu điểm của thấu kính hội tụ cho tia ló

Xem đáp án » 05/05/2021 824

Câu 6:

Trục chính của thấu kính hội tụ là đường thẳng

Xem đáp án » 05/05/2021 591

Câu 7:

Thấu kính hội tụ là loại thấu kính có

Xem đáp án » 05/05/2021 230

Bình luận


Bình luận