Câu hỏi:

05/05/2021 1,330

Tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành

Xem đáp án » 05/05/2021 2,160

Câu 2:

Tiêu điểm của thấu kính hội tụ có đặc điểm:

Xem đáp án » 05/05/2021 1,496

Câu 3:

Chùm tia sáng đi qua thấu kính hội tụ mô tả hiện tượng

Xem đáp án » 05/05/2021 1,225

Câu 4:

Tia tới đi qua tiêu điểm của thấu kính hội tụ cho tia ló

Xem đáp án » 05/05/2021 861

Câu 5:

Trục chính của thấu kính hội tụ là đường thẳng

Xem đáp án » 05/05/2021 627

Câu 6:

Thấu kính hội tụ là loại thấu kính có

Xem đáp án » 05/05/2021 247

Bình luận


Bình luận