Câu hỏi:

05/05/2021 817

Tia tới đi qua tiêu điểm của thấu kính hội tụ cho tia ló

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành

Xem đáp án » 05/05/2021 2,107

Câu 2:

Tiêu điểm của thấu kính hội tụ có đặc điểm:

Xem đáp án » 05/05/2021 1,432

Câu 3:

Tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló

Xem đáp án » 05/05/2021 1,247

Câu 4:

Chùm tia sáng đi qua thấu kính hội tụ mô tả hiện tượng

Xem đáp án » 05/05/2021 1,198

Câu 5:

Trục chính của thấu kính hội tụ là đường thẳng

Xem đáp án » 05/05/2021 586

Câu 6:

Thấu kính hội tụ là loại thấu kính có

Xem đáp án » 05/05/2021 226

Bình luận


Bình luận