Câu hỏi:

05/05/2021 1,443

Tiêu điểm của thấu kính hội tụ có đặc điểm:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

F, F′ là tiêu điểm nằm về hai phía của thấu kính, cách đều quang tâm

Mỗi thấu kính có hai tiêu điểm đối xứng nhau qua thấu kính

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành

Xem đáp án » 05/05/2021 2,112

Câu 2:

Tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló

Xem đáp án » 05/05/2021 1,253

Câu 3:

Chùm tia sáng đi qua thấu kính hội tụ mô tả hiện tượng

Xem đáp án » 05/05/2021 1,204

Câu 4:

Tia tới đi qua tiêu điểm của thấu kính hội tụ cho tia ló

Xem đáp án » 05/05/2021 820

Câu 5:

Trục chính của thấu kính hội tụ là đường thẳng

Xem đáp án » 05/05/2021 589

Câu 6:

Thấu kính hội tụ là loại thấu kính có

Xem đáp án » 05/05/2021 229

Bình luận


Bình luận