Câu hỏi:

05/05/2021 591

Trục chính của thấu kính hội tụ là đường thẳng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trục chính của thấu kính là đường thẳng vuông góc với thấu kính, đi qua trung điểm của thấu kính

=> Trục chính của thấu kính hội tụ là đường thẳng đi qua hai tiêu điểm của thấu kính

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành

Xem đáp án » 05/05/2021 2,113

Câu 2:

Tiêu điểm của thấu kính hội tụ có đặc điểm:

Xem đáp án » 05/05/2021 1,443

Câu 3:

Tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló

Xem đáp án » 05/05/2021 1,253

Câu 4:

Chùm tia sáng đi qua thấu kính hội tụ mô tả hiện tượng

Xem đáp án » 05/05/2021 1,204

Câu 5:

Tia tới đi qua tiêu điểm của thấu kính hội tụ cho tia ló

Xem đáp án » 05/05/2021 821

Câu 6:

Thấu kính hội tụ là loại thấu kính có

Xem đáp án » 05/05/2021 229

Bình luận


Bình luận