Câu hỏi:

05/05/2021 288

Một tia sáng chiếu tới quang tâm của một thấu kính như trong hình vẽ. Tia ló sẽ đi theo hướng.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta thấy tia sáng đi qua quang tâm => tia ló tiếp tục đi thẳng (không bị khúc xạ) theo phương của tia tới

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu nào sau đây là đúng khi nói về thấu kính hội tụ

Xem đáp án » 05/05/2021 1,698

Câu 2:

Dùng một thấu kính hội tụ hứng ánh sáng Mặt Trời theo phương song song với trục chính của thấu kính thì:

Xem đáp án » 05/05/2021 610

Câu 3:

Cho một thấu kính có tiêu cự là 20cm. Độ dài FF’ giữa hai tiêu điểm của thấu kính là:

Xem đáp án » 05/05/2021 476

Câu 4:

Cho một thấu kính hội tụ có khoảng cách giữa hai tiêu điểm là 60cm. Tiêu cự của thấu kính là:

Xem đáp án » 05/05/2021 430

Câu 5:

Vật liệu nào không được dùng làm thấu kính

Xem đáp án » 05/05/2021 379

Câu 6:

Câu nào sau đây không đúng khi nói về thấu kính hội tụ

Xem đáp án » 05/05/2021 359

Câu 7:

Chiếu một chùm sáng song song vào thấu kính hội tụ, hình vẽ nào sau đây mô tả đúng đường truyền của tia sáng?

Xem đáp án » 05/05/2021 358

Bình luận


Bình luận